Jernbanens Musikkorps Stavanger

Jernbanens Musikkorps Stavanger er et janitsjarkorps som består av rundt 50 glade musikanter som liker å spille musikk sammen.

Korpset ble stiftet 28. januar 1953. Den opprinnelige formålsparagrafen var som følger: "Korpset skal bestå av musikkinteresserte innen Jernbanen med adgang til å ta inn inntil 50% av aktive jernbanemusikere utenfor etaten, og ha til formål å virke for god musikk og fremme kameratslige formål." 

I dag er Jernbanens Musikkorps Stavanger som et anerkjent og representativt janitsjarkorps. Vi har i løpet av året flere og varierte konserter. Vi deltar på konkurranser, spilleoppdrag og reiser på korpsturer årlig. I tillegg er vi et synlig innslag i bybildet på merkedager som 1. mai og 17. mai.

De siste årene har vi hatt konserter med Hanne Vasshus, Heine Totland, Eva Bjerga Haugen og Nils Christian Fossdal.