Jernbanens Musikkorps Stavanger

Jernbanens Musikkorps Stavanger er et amatør janitsjarkorps som består av rundt 50 glade musikanter som liker å spille musikk sammen.

I alder spenner vi fra 17 til 75 år. Korpset ble stiftet 28. januar 1953. Den opprinnelige formålsparagrafen var som følger: "Korpset skal bestå av musikkinteresserte innen Jernbanen med adgang til å ta inn inntil 50% av aktive jernbanemusikere utenfor etaten, og ha til formål å virke for god musikk og fremme kameratslige formål."


Ingen ansatte i jernbanen
Den største endringen for korpset er kanskje at det fra 1999 ikke lenger er aktive medlemmer som er ansatt i jernbanesystemet. Dette er en situasjon som korpset beklager sterkt. Motivasjonen for å bestå som et jernbanekorps er likevel stor, og et av målene fremover er å rekruttere nye medlemmer med tilknytning til jernbanen.

Et aktivt korps
I dag fremstår Jernbanens Musikkorps Stavanger som et anerkjent og representativt janitsjarkorps. Vi har i løpet av korpsåret mange og varierte konserter der vi ofte inviterer andre korps, kor, barnehager o.l. for å variere både konsertform og publikum. Ellers kan nevnes seminar, julekonsert, temakonserter osv. Se under aktiviteter for flere opplysninger relatert til våre aktiviteter.

Korpsturer er viktig
Som oftest har vi hatt en tur hvert år. Vi reiser både innenlands og utenlands. Bl.a. deltar vi på stevner, både norske, nordiske og europeiske som arrangeres av bl.a. Norsk Jernbanemusikkforbund og tilsvarende. Det finnes 6 jernbanekorps i Norge. Korpset og styret er svært optimistiske. Jernbanens Musikkorps Stavanger skal også i fremtiden fremstå som et av byens flotteste korps.