Print this page
Vi ønsker nye medlemmer Velkommen

Vi ønsker oss flere musikanter på alle instrumenter men akkurat nå har vi størst behov for flere på slagverk, horn og klarinett. 

Har du spilt i et annet korps, eller har du kanskje hatt pause noen år og ønsker å ta opp igjen spillingen?

Du er uansett hjertelig velkommen til å begynne hos oss.

Vi øver på Eiganes Skole hver onsdag mellom kl. 19.00-21.30

Ta kontakt med korpsets leder
Gro Langøien på tlf 97 77 65 61 eller e-post gro.langoien@lyse.net